“Proteinen eta aminoazidoen analisia metabolopatiak dituen biztanlegiarentzat”. Euskadiko PKU elkartea (2000 urtetik).

“Elikadura osasuntsuaren gidaliburu baten prestaketa”. Osasun eta Kontsumo Udal Saila, Gasteizko Udala (2006).

“Ogigintza eta opilgintza produktuen osaeraren estimazioa” La Vitoriana SL (2006).

“Elikagai taldeen arabera sinplifikaturiko elikadura-erregistro baten balidazioa” . Osasun eta Kontsumo Udal Saila, Gasteizko Udala (2009).

“Biztanlego zeliakorentzako produktuen proteina toxiko (gliadina) atalaren determinazioa” Nekazaritza-elikadura enpresak, erakunde publikoak, Zeliakoen Elkarteak, etab. (1998 urtetik).